Trực tiếp đá gà cựa sắt Campuchia phát lại ngày 18/10/2023

Tường thuật phát lại các trận đá gà cựa sắt Campuchia ngày 18/10/2023.

TRẬN 1

TRẬN 2

TRẬN 3

TRẬN 4

TRẬN 5

TRẬN 6

TRẬN 7

TRẬN 8

TRẬN 9

TRẬN 10

TRẬN 11

TRẬN 12

TRẬN 13

TRẬN 15

TRẬN 16

TRẬN 17

TRẬN 18

TRẬN 19

TRẬN 20

TRẬN 21

TRẬN 23

TRẬN 24

Tin liên quan