Trực tiếp đá gà cựa sắt Campuchia phát lại ngày 15/10/2023

Tường thuật phát lại 29 trận đá gà cựa sắt Campuchia ngày 15/10/2023.

TRẬN 1

TRẬN 2

TRẬN 3

TRẬN 4

TRẬN 5

TRẬN 6

TRẬN 7

TRẬN 8

TRẬN 9

TRẬN 10

Tin liên quan