Trận đấu HOT nhất ngày 15/10/2023 giữa anh Phương Tóc Dài và anh Hoàng Phi Hải tại trường C2 Campuchia

Mời các bạn theo dõi màn so kè rất kịch tính giữa các chiến kê vô cùng lừng lẫy của kê sư Phương Tóc Dài và Hoàng Phi Hải.

Phương Tóc Dài & Hoàng Phi Hải

Hoàng Phi Hải & Phương Tóc Dài