Trực tiếp đá gà cựa sắt Campuchia phát lại ngày 14/10/2023

Tường thuật phát lại 29 trận đá gà cựa sắt Campuchia ngày 14/10/2023.

TRẬN 1

TRẬN 2

TRẬN 3

 

Tin liên quan